Για την πλοήγηση


Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής στον Πειραιά


Η εταιρεία Βικελής, με έδρα τον Πειραιά, αναλαμβάνει τη κατασκευή σε συρματοπλέγματα δικτυωτά για περιφράξεις παντός τύπου από 0.5 m έως και 6 m σε οποιοδήποτε πάχος και οπή.

Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής

Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής
Συρματοπλέγματα Δικτυωτά - Βασίλειος Βικελής